புதிய கொரோனா மாறுபாடுகளின் வீரியம் குறித்து நிபுணர் வெளியிட்ட முக்கிய தகவல்

புதிய கொரோனா மாறுபாடுகள் ஓமிக்ரானை ஐ விட வீரியம் குறைவான ஆற்றல் வாய்ந்தவை என்று பேராசிரியர் ஆண்ட்ரூ ஹோவர்ட் நம்புகிறார் என்று நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர்.

SAGE உறுப்பினரான ஆண்ட்ரூ ஹேவர்ட் கூறியதாவது, கொரோனா வைரஸ் மாறுபாடுகளின் ‘பயணத்தின் திசை’ விரீயம் குறைவை நோக்கி இருக்கும் என்று நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர்.

புதிய மாறுபாடுகள் ஓமிக்ரானை விட அதிகமாக பரவக்கூடியதாக இருக்கலாம், ஆனால் அது வீரியத்தை அதிகரிக்க வைரஸுக்கு எந்த வகையிலும் உதவாது.

எந்தவொரு புதிய மாறுபாடும், அதிகமாக பரவுதல் அல்லது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியிலிருந்து தப்பிக்க, ஓமிக்ரானை விட சிறப்பாக போட்டியிட வேண்டியிருக்கும்.

உண்மையில் புதிய மாறுபாடுகள் அதிகமாக மற்றும் மிகவும் வேகமாக பரவக்கூடியதாக மாறுவதன் மூலம், அதன் வீரியத்தின் தன்மை குறையும்.

மேலும் கொரோனா பயணத்தின் பொதுவான திசையாக இது இருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் என பேராசிரியர் ஆண்ட்ரூ ஹேவர்ட் கூறியுள்ளார்.